Eminent รุ่น Inverter WFG_V _COLOR

WFG09V_C

COLOR AIR CONDITIONER สไตล์ที่ใช่กับสีที่ชอบ
ประหยัดพลังงานมากขึ้น 30-50%
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็น R32
อุณหภูมิคงที่

มีให้เลือด 5 เฉดสี  แดง เหลือง ส้ม น้ำเงิน เทา

PROFESSIONAL สีเทาเมทัลลิค เป็นมืออาชีพ เข้าใจความต้องการ
FRESH สีเหลือง สดชื่น สดใจ
CALM สีน้ำเงิน นิ่ง เงียบ สงบ
HAPPY สีส้ม มีความสุข หมดปัญหากวนใจ
POWERFUL สีแดง มีพลัง แข็งแรง ทนทาน

What is R32?
สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม
เป็นสารทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทําลายชั้นบรรยากาศโลก
หรือค่าความสามารถในการทําลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
น้อยกว่าสารทําความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า

What is Inverter?
อินเวอร์เตอร์ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลง 30-50%
อินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ
คืออุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมรอบการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความ
ต้องการโดยรับสัญญาณการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศผ่านชุดควบคุมไมโครโปรเ
ซสเซอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบที่ต่ำสุด
แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่
ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

Brochure-Air-Color_Final-1 Brochure-Air-Color_Final-4 Brochure-Air-Color_Final-3 Brochure-Air-Color_Final-2

Comments

comments

You may also like...