Category: Amena

Amena_WF_A

Amena รุ่น WF SERIES Wall type

- ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-32  สารทำความเย็นชนิดใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี