Category: Amena

Amena_wj

Amena รุ่น WJ

- ตัวเครื่องใช้สารทำความเย็น R-32  สารทำความเย็นชนิดใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  ,อะไหล่ 2 ปี