Carrier รุ่น COPPER 7 walltype

42TSAA

ใหม่ 2021 รุ่นติดผนัง ใหม่ล่าสุด ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่นธรรมดา เย็นไว ประหยัดจริง
มีขนาดตั้งแต่ 9,200 – 25,200 BTU/H

แผ่นฟอกอากาศ PM2.5

เคลือบสารบลูฟิน ป้องกันการผุกร่อน

ระบบทำความสะอาดตัวเอง

เครื่องปรับอากาศแคเรียร์  CARRIER
แบบติดผนัง ระบบธรรมดา ประหยัดไฟเบอร์ 5
มีให้เลือก 4 ขนาด
1.รุ่น  42TSAA010/ 38TSAA010 ขนาด 9,200 BTU ค่า SEER 13.49 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 9-14 ตารางเมตร
2.รุ่น   42TSAA013/ 38TSAA013  ขนาด 12,200 BTU ค่า SEER 13.35 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 14-18 ตารางเมตร
3.รุ่น   42TSAA018/ 42TSAA018 ขนาด 18,000 BTU ค่า SEER 13.01 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 20-26 ตารางเมตร
4.รุ่น   42TSAA025/ 42TSAA025 ขนาด 25,250 BTU ค่า SEER 13.23 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 25-32 ตารางเมตร

 

42TSAA_catalog-1 3 4

You may also like...