คาปาซิเตอร์ แคปรัน แคปสตาร์ส

แคปรันรวม

คาปาซิเตอร์  แคปรัน Shizuki

R-CAP 20 uf      200.-

R-CAP 25 uf      220.-

R-CAP 30 uf      240.-

R-CAP 35 uf      260.-

R-CAP 40 uf      280.-

R-CAP 45 uf      290.-

R-CAP 50 uf      300.-

R-CAP 55 uf      310.-

แคปพัดลมรวม

คาปาซิเตอร์พัดลม 1uf/450v AC  50.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 1.2uf/450v AC  50.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 1.5uf/450v AC  50.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 2uf/450v AC  60.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 2.5uf/450v AC  60.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 3uf/450v AC  60.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 3.5uf/450v AC  60.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 4uf/450v AC  80.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 5uf/450v AC  90.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 6uf/450v AC  110.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 7.5uf/450v AC  130.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 8uf/450v AC  130.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 10uf/450v AC  180.-

คาปาซิเตอร์พัดลม 12.5uf/450v AC  200.-

 

02-865-3694

 097-038-1087  คุณดาว แผนกอะไหล่

 

ID LINE : SHOWDD

S__6168676

 

 

Comments

comments