มอเตอร์ พัดลม คอยล์เย็น MOTOR FAN COIL

มอเตอร์พัดลม DAIKIN  AC 18W   1,200.-

daikin-AC18w

มอเตอร์พัดลม DAIKIN  DC30w    1,200.-

daikin-dc310w

มอเตอร์พัดลม SAIJO DENKI DC 340V  1,500.-

saijo-denki-DC-340W

มอเตอร์พัดลม Mitsubishi Mr.slim  AC 19W   1,000.-

mitsubishi-AC19W

มอเตอร์พัดลม SHARP  AC 19W   1,200.-

SHARP_AC

มอเตอร์พัดลม PANASONIC DC 30W   1,200.-

panasonic_dc

มอเตอร์พัดลม PANASONIC DC 40W   1,200.-

panasonic_dc40w

มอเตอร์พัดลม HAIER AC20W   1,500.-

haier_ac

มอเตอร์พัดลม HAIER DC 40W   1,600.-

haier_dc

มอเตอร์พัดลม Trane , Amena , Central air  AC28w   1,500.-

amena_ac

มอเตอร์พัดลม Samsung  DC 25W   1,800.-

SAMSUNG_DC

 

มอเตอร์คอยเย็น วอไท์ ใช้กับ มิตซู กรีนชายน์ และทั่วไป  (ตัวหนา) แกนมอเตอร์ Slide ยาว 2 นิ้ว  900.-

moterM

 

มอเตอร์คอยเย็น วอไท์ ใช้กับ ทั่วไป  (ตัวกลาง) แกนมอเตอร์ Slide ยาว 2 นิ้ว  900.-

moterwl

 

มอเตอร์คอยเย็น วอไท์ ใช้กับแอร์ PANASONIC , HITACHI และทั่วไป  (ตัวบาง) แกนมอเตอร์ Slide ยาว 2 นิ้ว  700.-

moterwlg

 

มอเตอร์คอล์ยเย็น แอร์แขวน  KULTHON  1/8 ,  1/10 ,  1/15     990.-

moterF

มอเตอร์พัดลม DAIKIN  DC   2,200.-

4016166

มอเตอร์พัดลม Mitsubishi Mr.slim (18,000-24,000BTU)   2,200.-

E12J96300

มอเตอร์พัดลม Mitsubishi Mr.slim (18,000-24,000BTU)   2,200.-

E12M26300

มอเตอร์พัดลม Mitsubishi Mr.slim 2,200.-

E12E99300

มอเตอร์พัดลม Panasonic  2,200.-

L6CBYYYL001

มอเตอร์พัดลม Panasonic  2,200.-

CWA921181J

 

Comments

comments