ที่ดัดแป๊ป ที่ดัดท่อ เบนเดอร์ สปริงดัดท่อ

 

ที่ดัดแป๊ป 3/4  (6หุน)  SP  1,530.-

ที่ดัดแป๊ป 5/8  (5หุน)  SP  1,330.-

ที่ดัดแป๊ป 1/2  (4หุน)  SP  1,130.-

ที่ดัดแป๊ป 3/8  (3หุน)  SP   900.-

bender

ที่ดัดแป๊ป 3/4  (6หุน)  SP  1,130.-

ที่ดัดแป๊ป 5/8  (5หุน)  SP  900.-

ที่ดัดแป๊ป 1/2  (4หุน)  SP  840.-

ที่ดัดแป๊ป 3/8  (3หุน)  SP   700.-

เบนเดอดัดท่อแอร์

ที่ดัดแป๊ป 3 in 1  ขนาด 1/4″ 5/16″ 3/8″  290.-

3in1

สปริงดัดท่อ

3/4   200.-

5/8    180.- 

1/2    160.- 

3/8    120.- 

1/2    100.-

spring

 

ที่ดัดแป๊ป VALUE

ที่ดัดแป๊ป 7/8  (7หุน) 1,930.-

 ที่ดัดแป๊ป 3/4  (6หุน)  1,550.- 

ที่ดัดแป๊ป 5/8  (5หุน)  1,400.-

ที่ดัดแป๊ป 1/2  (4หุน)  990.-

ที่ดัดแป๊ป 3/8  (3หุน)  700.-

VBT

113725

 

Comments

comments