คัตเตอร์ ตัดท่อทองแดง ตัดแป็ป CUTTER

คัตเคอร์ตัดท่อ VALUE  ตัวใหญ่       980.-

cutter_value

คัตเคอร์ตัดท่อ VALUE  ตัวเล็ก       980.-

cutter_value_mini

คัตเคอร์ตัดท่อ TASCO BLACK  TB32N แบบมีสปริง  ตัวใหญ่       980.- คัตเตอร์TASCO_2

คัตเคอร์ตัดท่อ TASCO BLACK  TB31N แบบมีสปริง  ตัวกลาง       880.-

คัตเตอร์TASCO_3

คัตเคอร์ตัดท่อ TASCO MINI TB22N แบบมีสปริง  1/8 – 7/8    550.-

คัตเตอร์TASCOmini

คัตเคอร์ตัดท่อ TASCO MINI TB21N แบบมีสปริง  1/8 – 5/8    450.-

คัตเตอร์TASCOmini2

คัตเคอร์ตัดท่อ TASCO MINI TB20T  1/8 – 7/8    390.-

คัตเตอร์TASCOmini3

คัตเคอร์ตัดท่อ TASCO BLACK  TB30T      650.-

คัตเตอร์TASCO1

คัตเคอร์ตัดท่อ SP CT-312   300.-

คัตเคอร์ตัดท่อ SP

คัตเคอร์ตัดท่อ DONG LI   200.-

CT274

คัตเคอร์ตัดท่อ ตัวเล็ก CT-126   150.-

 CUTTER_mini

รีมเมอร์ แบบกลม ลบคมท่อ VALUE VRT-301   150.-

รีมเมอร์กลม

รีมเมอร์  ลบคมท่อ VALUE VTT-5  250.-

รีมเมอร์

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments